Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Вопрос подписчика по незаконному увольнению при реорганизации п.1 ч.1 ст.40 КзПП:


elenanovik1982 | 09.09.2017 20:29
Добрый день, квалифицированный юрист! Не могли бы Вы осветить вопрос неправомерного увольнения в том случае, если работник находится на выборной должности в профсоюзной организации (профгрупорг) и по идее его защищает ст.252 КЗОТ, но его все равно увольняют по ст. 40 ч.1 ( председатель профсоюзной организации все равно дает согласие на увольнение).... Работает ли ст.252 КЗОТ в Украине? И почему на нее плюют и не берут во внимание???

 

Гильдия Профессиональных Юристов | 09.09.2017 21:34

добрый вечер, т.к. часть 1 ст.40 имеет десять разных пунктом по которым может быть увольнение, для обьективности предоставления ответа уточните в Вашем вопросе Ваш пункт.
 
Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
{Пункт 1-1 статті 40 втратив чинність на підставі Закону № 92/94-ВР від 12.07.94}
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
Пункт 1-9 статті 40 втратив чинність;
10) призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду;
11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.
 
 
 
elenanovik1982 | 09.09.2017 21:53
По первому пункту - изменение в организации производства.
 
 
 
Гильдия Профессиональных Юристов | 10.09.2017 08:28
в чём отображается "неправомерное увольнение"?
 
 
 
elenanovik1982 | 10.09.2017 14:54
Ст. 252 запрещает увольнять человека на выборной должности даже в течении года после снятия полномочий... в этом и выражается на мой взгляд неправомерность.
 
 
Гильдия Профессиональных Юристов | 11.09.2017 09:57
Вы пишите про увольнение по п.1 ч.1 ст.40 КЗпП, при этом вообще так и не написали какие именно произошли/произойдут изменение в организации производства? Например, если предприятие ликвидируется, то понятно о приминении ст.252 не может идти разговор
 
 
elenanovik1982 | 11.09.2017 13:00
Предприятие ликвидируется не полностью, просходит реорганизация и есть правопреемник. Ст. 252 предусматривает полную ликвидацию.
 
 
Гильдия Профессиональных Юристов | 16.09.2017 13:01
Відповідно до статті 492 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.
 
Таким чином, однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов'язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника. Власник вважається таким, що належно виконав вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 492 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо. Розглядаючи трудові спори, пов'язані зі звільненням відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП України, суди мають з'ясувати питання про те, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, які є докази про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про наступне вивільнення. Відповідно до частини першої статті 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При цьому роботодавець зобов'язаний запропонувати працівнику, який вивільнюється, всі наявні вакансії та роботи, які може виконувати працівник, тобто ті посади, які відповідають кваліфікації працівника.
 
У пункті 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» містяться роз'яснення, згідно з якими при розгляді спорів про звільнення за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП суди зобов'язані з'ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, зокрема, ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.
 
Висновок:
 
1) По п.1. ч.1 ст.40 потрібно дивитися, чи є порушення порядку сповіщення про звільнення та пропонування вам інших посад.
 
2) Частина 4 ст.252 говорить про те, що "...не допускається протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад". З ваших поясненнь вбачається, що у вас строк на який обирався цей склад не закінчився!Правовідносини з приводу застосування вказаного строку до випадку дострокового звільнення підчас дії стоку - не встановлено. Тому ч.4 ст.252 не може бути застосована.
 
 
elenanovik1982 | 16.09.2017 13:07
Спасибо за консультацию!
 
 

ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

руководитель, участник Ассоциации Юристов Украины

Васильев Павел Сергеевич

 

сайт: www.gpl.in.ua 

 

киевстар 096-476-66-66

мтс, Viber: 095-235-31-10

 

наш офис: ул. Барикадная, 15, г. Днепр, Бизнес центр "Ступени"

Назад <<<