Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Отмена градостроительных норм и ограничений. Пример заявления.

 

Проектная документация разрабатываться и должна соответствовать градостроительным нормам и ограничениям на строительство, которые выдаются соответствующим уполномоченным органом градостроительства и архитектуры.

В случаи несоответствия строительства градостроительным нормам и ограничениям, можно отменить последние как через суд, так и без суда.

 

Суд дело это хлопотное так как надо доказать, что указанные нормы нарушают права истца. До суда рекомендую воспользоваться досудебной отменой (не надо доказывать нарушения прав заявителя), путём подачи соответствующего заявления, пример:

 

                                 Голові ________________ міської ради

                                 ____________________________________________ (адреса)

 

Особи, які подають

звернення:                 ____________________________________________ (ПІБ)

                                

                                 ____________________________________________ (адреса)

 

                                 ____________________________________________ (телефон)

 

 

 

                                 ____________________________________________ (ПІБ)

                                

                                 ____________________________________________ (адреса)

 

                                 ____________________________________________ (телефон)

 

 

 

                                 ____________________________________________ (ПІБ)

                                

                                 ____________________________________________ (адреса)

 

                                 ____________________________________________ (телефон)

 

 

Вих. №3-3 від 25.03.17р.

 

Заява

про скасування містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

 

 

Ми, як мешканці прилеглих будинків до розпочатого будівництва інформуємо, що будинки по вул. _____________________, вул. _________________, ____, м. ____________ відноситься до центрального історичного ареалу міста і є пам’ятниками архітектури місцевого значення, а земельна ділянка під будинком №___ кадастровий №______________________ є зоною охорони пам’ятки та має цільове призначення 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини. Власником будинку №­­­___ (пам’ятки архітектури місцевого значення) та земельної ділянки є територіальна громада міста.

 

Центр надання адміністративних послуг ___________________ міської ради вх. №____________________________ від ____._____.201____ за підписом в.о. начальника архітектурно – планувального управління ______________________ видав містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки вул. ______________________ ___, ______ (___________________район) м. _________ (далі – Містобудівні умови).

 

Наведені Містобудівні умови підлягають скасуванню, оскільки:

-     у Містобудівних умовах відсутня графічна частина;

-     по вул. _____________, ____ передбачається проведення реконструкції (реставрації) житлового будинку з добудовою та будівництвом житлового будинку з підземним паркінгом по вул. ­­­­______________, ____ при цьому Містобудівні умови отриманні тільки на реставрацію;

-     у Містобудівних умовах відсутня графа «вимоги  щодо  архітектурних та інженерних рішень»;

-     не встановлені вимоги про максимально допустиму щільність населення (для житлової забудови) (пункт 3 Містобудівні умови та обмеження);

-     не дотримані вимоги щодо складу та змісту плану зонування території;

-     не встановлені відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови (пункт 4 Містобудівні умови та обмеження);

-     не відповідає дійсності, що «запроектовані інженерні мережі: відсутні» (пункт 5 Містобудівні умови та обмеження), вказане спростовується проектною документацією на реконструкцію з добудовою житлового будинку з підземним паркінгом;

-     забудова не може відбуватися в охоронних зонах пам’яток архітектури місцевого значення (вул. _________________ ______, вул.  ________________, ____;

-     Містобудівні умови видані без детального плану території;

-     гранично допустима висота будівлі не відповідає нормам забудови центрального історичного ареалу міста;

-     Містобудівні умови видані без врахування цільового призначення земельної ділянки по вул. ____________, ____ та прилеглого будинку який також є пам’ятником місцевого значення по вул. __________________, ____;

-     Містобудівні умови видані без уточнення допустимої висоти будівель споруд по всій ділянці будівництва;

-     на генплані забудови міста станом на липень 201____ року будівництво по вул. ________________, ____, вул. _______________, ____, не передбачено;

-     не можливо встановити, який саме будинок підлягає реставрації (____ або _____) з пристосуванням під житловий будинок (пункт 1 Загальні дані);

-     функціональне призначення земельної ділянки не відповідає дійсності;

-     порядком надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, встановлено, що містобудівні умови підписуються керівником (начальником) органу містобудування та архітектури, натомість Містобудівні умови отриманні ТОВ «___» підписанні виконуючим обов’язки начальника управління.

 

Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109, визначає процедуру  надання  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст.

 

Пунктом 1.2 Порядку визначено, що містобудівні умови  та  обмеження  забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) -  документ, що містить комплекс  планувальних  та  архітектурних  вимог до проектування і будівництва щодо  поверховості  та  щільності  забудови  земельної ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від червоних ліній,  меж земельної ділянки,  її благоустрою та озеленення,  інші вимоги  до об'єктів будівництва,  встановлені законодавством та містобудівною документацією.

 

Відповідно до п. 2.1 даного Порядку містобудівні умови та  обмеження  є  основною  складовою вихідних даних.

 

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими   органами   містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом семи робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви разом із документами, передбаченими пунктом 2.2 цього розділу, у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання  містобудівної діяльності".

 

Пунктом 2.2 "Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" встановлено, що для  отримання  містобудівних  умов та обмежень до заяви замовником додаються:

- засвідчена в  установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

- ситуаційний план   (схема)  щодо  місцезнаходження  земельної ділянки (у довільній формі);

- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

- кадастрова довідка  з   містобудівного   кадастру   (у   разі наявності);

- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру -  за умови відсутності містобудівного кадастру);

- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

- містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва.

 

Згідно п. 2.4 Порядку розгляд заяви,  надання містобудівних умов  та обмежень або  прийняття рішення про відмову у  їх  видачі  здійснюються спеціально уповноваженим  органом містобудування  та архітектури у  порядку, встановленому Законом України  "Про  регулювання містобудівної діяльності".

 

На підставі п.3.1. Порядку, містобудівні  умови та обмеження складаються з текстової та графічної частин.

 

Відповідно до вказаного порядку, текстова частина містобудівних умов та обмежень містить розділи: «Загальні дані» та «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки».

 

Розділ «Загальні дані» містить: а) назву об'єкта будівництва; б) інформацію про замовника; в) наміри забудови; г) адреса будівництва або місце розташування об'єкта; г) документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою; е) площу земельної ділянки; є) цільове призначення земельної ділянки; посилання на містобудівну документацію (у разі наявності); ж) функціональне призначення земельної ділянки; з) основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва. (Пункт 3.3. вказаного порядку).

 

Розділ «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» містить: а) граничнодопустиму висоту будівель; б) максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки; в) максимально допустиму щільність населення (для житлової забудови); г) відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови; г) планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони; д) мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд; е) охоронювані зони інженерних вишукувань згідно з державними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» ж) вимоги щодо благоустрою з урахуванням положень Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з) забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку; и) вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту; і) вимоги щодо охорони культурної спадщини з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини»; ї) вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.

 

3.7. Графічна частина містобудівних умов та обмежень містить: а) кадастрову  довідку  з  містобудівного  кадастру  (у  разі наявності); б) черговий  кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру); в) ситуаційний план місця розташування об'єкта будівництва; г) викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у масштабі 1:2000, надане замовником; ґ) викопіювання з містобудівної документації.

 

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є  невідповідність  намірів  забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

 

При поданні заяви про намір щодо забудови земельних ділянок по вул. ___, _____ ТОВ «__» було надано недостовірні відомості щодо запланованих будівельних робіт. 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по вул. _____________________ ___, видані замовнику - ТОВ "____" з порушенням  Порядку, тому містобудівні умови та обмеження є незаконними, і тому підлягають скасуванню.

 

Практика скасування містобудівних умов міститься на офіційному веб-сайті Державної архітектурно будівельної інспекції України (www.dabi.gov.ua):

-     Скасовано містобудівні умови та обмеження щодо забудови на Кіровоградщині http://www.dabi.gov.ua/skasovano-mistobudivni-umovy-ta-obmezhennya-shhodo-zabudovy-na-kirovogradshhyni/

-     ДАБІ скасувала містобудівні умови та обмеження щодо забудови у Львові  http://www.dabi.gov.ua/dabi-skasuvala-mistobudivni-umovy-ta-obmezhennya-shhodo-zabudovy-u-lvovi/

-     Скасовано містобудівні умови та обмеження щодо забудови на Київщині http://www.dabi.gov.ua/dabi-skasuvala-mistobudivni-umovy-ta-obmezhennya-shhodo-zabudovy-na-kyyivshhyni/

-     Скасовано дію містобудівних умов та обмежень щодо забудови у Львові http://www.dabi.gov.ua/skasovano-diyu-mistobudivnyh-umov-ta-obmezhen-shhodo-zabudovy-u-lvovi/

-     У Хмельницькому ДАБІ скасувала сім містобудівних документів, виданих місцевою владою http://www.dabi.gov.ua/d1-83-d1-85-d0-bc-d0-b5-d0-bb-d1-8c-d0-bd-d0-b8-d1-86-d1-8c-d0-ba-d0-be-d0-bc-d1-83-d0-b4-d0-b0-d0-b1-d1-96-d1-81-d0-ba-d0-b0-d1-81-d1-83-d0-b2-d0-b0-d0-bb-d0-b0-d1-81-d1-96-d0-bc-d0-bc-d1-96/

-     ДАБІ скасувала дію містобудівних умов на будівництво по улиці Кондукторській у Львові http://www.dabi.gov.ua/d0-b4-d0-b0-d0-b1-d1-96-d1-81-d0-ba-d0-b0-d1-81-d1-83-d0-b2-d0-b0-d0-bb-d0-b0-d0-b4-d1-96-d1-8e-d0-bc-d1-96-d1-81-d1-82-d0-be-d0-b1-d1-83-d0-b4-d1-96-d0-b2-d0-bd-d0-b8-d1-85-d1-83-d0-bc-d0-be-2/

-     На Волині ДАБІ скасувала дію містобудівних умов та обмежень щодо побудови багатоповерхівки http://www.dabi.gov.ua/d0-bd-d0-b0-d0-b2-d0-be-d0-bb-d0-b8-d0-bd-d1-96-d0-b4-d0-b0-d0-b1-d1-96-d1-81-d0-ba-d0-b0-d1-81-d1-83-d0-b2-d0-b0-d0-bb-d0-b0-d0-b4-d1-96-d1-8e-d0-bc-d1-96-d1-81-d1-82-d0-be-d0-b1-d1-83-d0-b4/

 

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви (ч.1 ст.18 Закону України «Про звернення громадян»).

 

Просимо Вас: перевірку та розгляд даної заяви провести за участю __________ _____________ ________ (тел._________________) та скасувати містобудівні умови видані центром надання адміністративних послуг ___________________________ міської ради вх. №__________________ від ____ ________ 201___ за підписом в.о. начальника архітектурно – планувального управління ___________ видав містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки вул. ____________ _____ (_______________район) м. _______________.

 

Про наслідки розгляду даного звернення прошу повідомити письмово, направивши відповідь на електрону адресу gplu.dp@gmail.com та за можливістю відповідь направити на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. ____________,______.

 

 

__________ _______________ _______________   _____________________

                                                                                                  (підпис)

 

__________ _______________ _______________   _____________________

                                                                                                  (підпис)

 

__________ _______________ _______________   _____________________

                                                                                                  (підпис)

 

 

ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

руководитель, участник Ассоциации Юристов Украины

Васильев Павел Сергеевич

сайт: www.gpl.in.ua

киевстар 096-476-66-66

мтс, Viber: 095-235-31-10

наш офис: ул. Барикадная, 15, г. Днепр, Бизнес центр "Ступени"

 

Юридическая интернет рассылка практических идей и новостей от Гильдии Профессиональных Юристов. Рассылка носит информационный характер. Для подписания на рассылку следует отправить «подписаться» со своего почтового ящика на адрес:gplu.dp@gmail.com

 

Для отказа в получении рассылки, напишите «отказ» и отправьте со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

 

Также читайте:

Демонтаж кіосків (маф) можливий лише на підставі закону або рішення суду! http://gpl.in.ua/uk/ideas/demontazh-kioskiv-mozhlivij-lishe-na-pidstavi-zakonu-abo-rishennja-sudu.html

 

Пользуешься землёй и платишь только налог на землю? Теперь возмещай убытки! http://gpl.in.ua/uk/ideas/polzueshsja-zemljoj-i-platish-tolko-nalog-na-zemlju-teper-vozmeschaj-ubytki-261115.html

 

Начало строительства. Жилая и нежилая недвижимость. Актуальные вопросы наших клиентов http://gpl.in.ua/uk/ideas/nachalo-stroitelstva-aktualnye-voprosy-nashix-klientov.html

Назад <<<