Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Реконструкция памятника архитектуры местного значения IV категория сложности, перечень проектной документации (ходатайство про обеспечения доказательств) 22.03.2017

 

Получения, изготовление и утверждение проектной документация дело не простое, а если объектом реконструкции  является памятник архитектуры – задача усложняется. Далее приведено ходатайство в суд с полным перечнем истребуемых документов.

 

 

 

                                 Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська         

                                 проспект Дмитра Яворницького ,57, м. Дніпро, 49000

                                 тел. канцелярії (056) 744-00-77, елек. пошта: inbox@bs.dp.court.gov.ua

 

                                 головуючий _________________, справа № ____________________

 

Позивач 1:                 ___________________________________

                                 вул. ____________, буд.___, кв.____, м. Дніпро, 49000, тел.______________

 

 

Позивач 2:                 _________________________________

                                 вул. ________________, буд. ______, кв.____, м. Дніпро, 49000

                                 тел. __________________, електрона пошта _________________________

Представник

позивача 2:               Васильєв Павло Сергійович

                                 вул. _____________, буд. _____, м. Дніпро, 49000

                                 тел. 095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com

 

Відповідач:                 Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________»

                                 вул. ___________, ­­­___, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ _______, засоби зв’язку невідомі

 

Треті особи:               Дніпропетровська Міська Рада

                                 проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, засоби зв’язку невідомі

 

                                 Департаменту державної архітектурно – будівельної інспекції

                                 у Дніпропетровській області

                                 вул. Набережна Леніна, 29, м. Дніпро, 49600

                                 тел.(056)745-40-76, (056)726-53-16, е-mail: dnepropetrovsk@dabi.gov.ua

                                

___.___.2017р.

 

Клопотання про забезпечення доказів

 

Для ознайомлення з проектною документацією на будівництво по вул. ___________, ___ м. Дніпро, між сторонами у судовому засідання було досягнуто домовленість про організацію зустрічі сторін, учасників процесу та заінтересованих осіб, з наданням відповідачем оригіналів проектної документації на паперових носіях для ознайомлення. Зустріч відбулась, але відповідачем проектну документацію надано не було. Відповідач обмежився лише наданням на декількох аркушах будівельних креслень та наданням на одному аркуші ескізу майбутнього фасаду будинку №__. При цьому, креслення та ескіз не містив в собі погоджень. Підчас зустрічі забудовником було повідомлено, що підземний паркінг будуватися взагалі не буде (документально підтверджено не було).

 

Постає очевидним, що у позивачів по справі є труднощі в отриманні будівельної документації відповідно до якої розпочато спірне будівництво.

 

Прошу суд по розпочатому будівництву по вул. ___________ __, ___ м. Дніпро витребувати (для ознайомлення у залі суду) у Товариства з обмеженою відповідальністю «____________» наступні оригінали документів:

-     завдання на проектування затверджене замовником та погоджене проектувальником (п.3.5., 4.3, «Додаток Б» ДБН А.2.2-3-2014 склад та зміст проектної документації на будівництво; п.4, 4.1., 4.2 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 1 червня 2011 р. за № 651/19389));

 

-     проектна документація (п.3.17, 4.1 ДБН А.2.2-3-2014; п.9 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     проект підготовчих робіт (п.3.18, 4.7 ДБН А.2.2-3-2014 склад та зміст проектної документації на будівництво);

 

-     результати проведення інженерних вишукувань (п.4.1, 7.4 ДБН А.2.2-3-2014 склад та зміст проектної документації на будівництво);

 

-     вихідних даних: містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; - технічні умови; - завдання на проектування; Інші вихідні дані, які надаються замовником (п.4.3, 5.1,6.1, 7.1, 8.1 ДБН А.2.2-3-2014; п.3, 3, 9 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     техніко- економічний розрахунок (п.3.23, 5 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     ескізний проект (п.2.23, 6 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     проект та пояснювальна записка до проекту (п.3.23, 7 ДБН А.2.2-3-2014; п.16 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     робоча документація (п.3.23, 4.6.3, 9 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних мереж та комунікацій, дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення (додаток А п.7 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд (додаток А п.7 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, ДБН А.2.2-3-2014, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо (додаток А п.7 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     переліки існуючих будинків, будівель (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, будівлі, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт (додаток А п.7 ДБН А.2.2-3-2014);

 

-     звіт на підтвердження проведення експертизи проекту будівництва об'єктів, що належать до IV складності, щодо дотримання вимог до їх міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки (п.10, 12, 13, 15 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     договір укладений між замовником експертизи ТОВ «______________» та експертною організацією згідно із законодавством на проведення експертизи проекту будівництва об'єктів, що належать до IV складності (п.13 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     науково-проектну документацію на реставрацію об'єктів культурної спадщини з наступними розділами: попередні роботи; комплексні наукові дослідження; ескізний проект реставрації; робоча документація; науково-технічний супровід (за необхідності); науково-реставраційний звіт (п.2.2. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини);

 

-     реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації на пам'ятці (п.4.3. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     реставраційне завдання для проведення комплексу науково-реставраційних робіт на пам'ятці (п.4.3. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     договір про авторський нагляд та/чи науково-технічний супровід за веденням ремонтно-рестав-раційних робіт та станом пам'ятки (п.4.5. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     організаційно-технологічну документацію організації і якості ведення реставраційних робіт пам'ятки (п.4.15. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     документ на підтвердження розроблення системи управління якості в організації, яка здійснює реставраційні, консерваційні, відновлювальні, ремонтні та роботи, пов'язані з пристосуванням пам'яток для іншого використання (п.4.38. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів);

 

-     погоджене в Міністерстві культури України історико-містобудівне обґрунтування у межах історичного ареалу по вул. _____________, ____ м. Дніпро та вул. ______________ __, м. Дніпро (п.14 ч.1 ст.5 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

 

 

 

Представник позивача ____________________     _______________________ Васильєв Павло Сергійович

  

Автор консультації: Васильєв Павло Сергійович, Гільдія професійних юристів (м. Дніпро)

сайт: www.gpl.in.ua

пошта: gplu.dp@gmail.com 

Назад <<<