Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Пример претензии с штрафными санкциями. 25/09/2015

 

 

 

                                                              ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ _________________

                                                              ідентифікаційний номер ____________________________

                                                              адреса: ___________________________________________

                                                              засоби зв’язку: ____________________________________

 

 

                                                              ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ

                                                              ТОВАРИСТВУ "_________________"

                                                              вул. __________ , буд. _________, м. Київ, індекс ______

                                                              телефон: (044) ___________,  факс: (044) ____________

 

Вих. №ВП08-04 від «____» ___________р.

 

Претензія №ВП08-04

про сплату коштів у розмірі __________, ____ грн.

(в порядку досудового врегулювання спору)

 

_____ липня ______ року був укладений договір оренди №________, за яким я Фізична особа-підприємець ________________________________ (Орендодавець) передав Публічному акціонерному товариству «________________» (Орендар) в тимчасове платне користування (в оренду) нежитлове приміщення №_____ загальною площею _____, ____ кв.м., розташоване в будівлі за адресою _______________________, буд. ____, м. ______________________.

 

_______________ року за ініціативою Орендаря, строк дії Договору був достроково припинений. При цьому, станом на момент підготовки та подання даної претензії, Орендар нажаль не сплатив оренду плату за Договором у сумі ____________, ________ (_____________ тисяч __________ _________ гривня __________ копійки) та експлуатаційні і комунальні платежі за користування приміщенням у розмірі ___________ (___________ тисяч) грн. Документальне підтвердження сплати експлуатаційних та комунальних платежів буде надано Орендарю відразу, після отримання від комунальних підприємств рахунків на сплату зазначених комунальних послуг. Сума коштів у розмірі _______________ грн. є середньою сумою за останні два місяці (грудень ______ р. та __________ ___________р.).

 

На підставі пунктів 3.2.2., 3.3.2, 5.4. Договору:

-            Орендодавець має право отримувати від Орендаря щомісяця орендну плату, до складу якої не входить вартість відшкодування спожитих Орендарем експлуатаційних та комунальних послуг, а також послуг за користування телефонною мережею відповідно до умов цього Договору;

-            Орендар зобов’язаний вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату, до складу якої не входить вартість відшкодування спожитих Орендарем експлуатаційних та комунальних послуг, а також послуг за користування  телефонною мережею відповідно до умов Договору;

-            починаючи з другого місяця користування Об’єктом оренди орендна плата сплачується Орендарем на поточний рахунок Орендодавця, вказаний у п.10 цього Договору, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа поточного місяця, на підставі цього Договору. По закінченні кожного розрахункового місяця Сторонами підписується двосторонній Акт наданих послуг.

 

Відповідно до пунктів 8.1 та 8.2. Договору:

-            за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену нормами чинного законодавства України  та цим договором;

 

-            у випадку несвоєчасного та/або не в повному обсязі перерахування орендної плати, Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, встановленої в період  прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

 

НА ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ, ПОЧИНАЮЧИ З ___________________Р. ДО ОРЕНДАРЯ НЕОБХІДНО ЗАСТОСУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНУ ПУНКТАМИ 8.1 ТА 8.2. ДОГОВОРУ.

 

Розрахунок суми пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ:

Сума боргу, грн.

Період порушення умов Договору

Кількість днів прострочки

Розмір подвійної облікової ставки НБУ за період прострочення, %

Сума пені за період прострочки, грн.

_________, ___

з _____________р. по ____________р. (включно)

_____

39

__________, ___

_________, ___

з ______________р. по __________р. (включно)

_____

65

__________, ___

 

 

 

Всього:

__________, ___

 

Розрахунок суми пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ розраховується за формулою:

Розмір пені=СБ*(ОС*2)%/КДР*КДП, де

СД – сума боргу;

ОС – учетная ставка НБУ;

КДР – кількість днів у році;

КДП – кількість днів прострочення.

 

__________, __ х (19,5 х 2)% : 365 х ___= ____________,___ грн.

__________,___ х (30 х 2)% : 365 х ___= ______, ____грн.

Всього: 566,03 грн.

 

На підставі ч.2 ст.625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

 

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції (ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України)

Сума боргу, грн.

Період заборгованості, грн.

Кількість днів прострочки

Загальний індекс інфляції за період

Інфляційне збільшення суми боргу, грн.

_______, ___

з _______________р. по ______________р. (включно)

__________

1,166

_______, __

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою:

І Іс = (І І 1:100) х (І І 2:100) х (І І 3:100) х…(І І Z:100), де

І І 1 – індекс інфляції за перший місяць прострочення,

І І 2 – індекс інфляції за другий місяць прострочення,

. . .

І І Z – індекс інфляції за останній місяць прострочення

В нашому випадку сума заборгованості складає __________, _______ грн.

Період прострочення: з ___________________р. по ________________________р. (включно)

Індекс інфляції за цей період складав:

_____________________________________________________________________________________________

І І с = (_____,___ : 100) х (_____,___ : 100) х (_____,___ : 100) х (_____,___ : 100) = ________________, ___

Сума заборгованості із врахуванням індексу інфляції складає: _______, ___ х __, ____ = __________, __ грн.

 

 

Розрахунок 3% річних (ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України)

Сума боргу, грн.

Період заборгованості, грн.

Кількість днів прострочки

Розмір відсотків річних, %

Загальна сума відсотків, грн.

_________, ___

з _________________р. по              _____________р. (включно)

___________

3

_____________, ___

Розрахунок 3 % річних розраховується за формулою:

Сума санкції = С х 3 х Д : 365 : 100, де

С – сума заборгованості,

Д – кількість днів прострочення

 

В нашому випадку сума заборгованості складає _____________, ___ грн.

Кількість днів прострочення складає: з ___________________р. по _______________р. (включно) – _____дні.

Сума санкції = __________, _____х 3 х _____: 365 : 100 =____, _______грн.

 

ВРАХОВУЮЧИ ВИКЛАДЕНЕ, ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ  ДОРІВНЮЄ:  ____________, ____ + _____________, ______+ _________, ______+ ___, _____+ ___________, _______= ___________, _________ (______________________________________) ГРН.

 

На підставі ч.1, 2 ст.6 та ч.5 ст.7, ч.1 ст.8 Господарсько-процесуального кодексу України, підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії. Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'язані задовольнити обґрунтовані вимоги заявника. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі.

 

Відтак, прошу _______________________, ___ грн. перерахувати на п/р №_______________ Приват Банк, код банку ______________. У випадку відмови перераховувати вказані кошти на вищезазначений поточний рахунок, я змушений буду звертатися за захистом своїх прав до адвоката, для подальшого звернення до Національного банку України та до суду. При цьому судом буде додатково покладено обов’язок зі сплати судового збору у розмірі ______________грн., оплати за послуги адвоката біля ______________грн. та буде додатково стягнуто  інші судові витрати.

 

З метою подальшого виконання судового рішення судом буде покладено арешт на банківські рахунки Орендаря, все рухоме та нерухоме майно для подальшого забезпечення вчасного виконання судового рішення. В разі відмови у добровільному порядку вчасно виконати рішення суду, буде здійснено примусове виконання судового рішення відповідно до Закону України  «Про виконавче провадження», з одночасним продажем майна Орендаря з торгів та покладанням обов’язку зі сплати виконавчого збору.

 

У строк _________ днів з моменту отримання претензії, прошу направити письмову відповідь, за наслідками розгляду даної претензії, на адресу: вул. _________________, буд. _____, кв._____,                       м. ___________________, індекс ________.

 

З повагою, Фізична особа-підприємець __________________________ ______________________

                          (тел.: 050-922-51-05)                                                 (підпис та печатка за наявності)         

 

Также читайте:

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ http://gpl.in.ua/ru/ideas/zem-nalogi.html

 

МОРАТОРИЙ ДАЁТ ЛИШЬ ОТСРОЧКУ НА ВЗЫСКАНИЕ ИМУЩЕСТВА! http://gpl.in.ua/ru/ideas/moratoriy-kredit.html

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ І ПРАВИЛА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ. http://gpl.in.ua/ru/ideas/template/items/1.html

 

Есть вопросы??

 

Звоните прямо сейчас:

киевстар 096-476-66-66

мтс, whatsapp 095-235-31-10

лайф 063-655-64-07

ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

сайт: www.gpl.in.ua

наш офис: ул. Рабочая, 17, г. Днепропетровск

 

Назад <<<