Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Освобождения от оплаты судебного сбора за подачу иска/апелляции/кассации и т.д. в гражданском деле + пример ходатайства с практикой Верховного суда


При подаче документов в суд, малообеспеченным гражданам и не только, становится актуальным вопрос освобождения от уплаты судебного сбора.

 

Есть реальная возможность согласно статьи 8 Закона Украины «О судебном сборе» просить суд освободить от уплаты либо уменьшить размер судебного сбора, в том числе если у стороны неудовлетворительное материальное положение, которое рекомендую подтвердить документально получив бесплатно следующие документы:

 

1)          в любом отделении пенсионного фонда:  форму ОК-5 либо ОК-7. Для получения указанной формы, необходимо при себе иметь оригинал паспорта и идентификационного кода и заполнить пример заявления (выдаётся на месте). Срок выдачи формы: день в день;

 

2)           в любой налоговой инспекции: ведомости из государственного реестра физических лиц – платильщиков налогов про сумы выплаченных доходов и удержанных налогов. Для получения указанных ведомостей, необходимо при себе иметь оригинал паспорта и идентификационного кода и заполнить пример заявления (выдаётся на месте, также пример заявления приведён далее). Срок выдачи ведомостей: три рабочих дня.

 

Получив указанные документы и если размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода за предыдущий календарный год – рекомендую готовить в суд ходатайство про освобождения от уплаты судебного сбора (пример далее) и приложить оригиналы полученных выше документов и указать в ходатайстве соответствующую судебную практику Верховного Суда.

 

Если на момент подачи документов в суд, официально не трудоустроены, можно приложить копию трудовой книжки (первая и последняя страницы обязательно).

 

Также к ходатайству можно приложить:

- распечатку сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, про отсутствие регистрации как физического лица предпринимателя. Вот ссылка: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

 

- копию свидетельства о рождении на ребёнка/детей, если находятся на Вашем содержании;

 

- копию справки из исполнительной службы о долге по выплатам алиментов (при наличии).

 

 

Пример ходатайства (клопотання) в суд:

 

                                                    Назва суду: ___________________________________        

                                                         адреса: _______________________________________

                                                        

 

Позивач:                                           _______________________________

                                                         ІПН ___________________________

                                                         індекс _____, м. Дніпро, вул. _________________, _________

                                                         засоби зв’язку: _______________________

 

 

Відповідач:                                        ________________________________

                                                         ІПН ________________________

                                                         індекс _____, м. Дніпро, вул. _________________, _________

                                                         засоби зв’язку: _______________________

____.______.2018

 

Клопотання

про звільнення від сплати судового збору по справі

 

Згідно відомостей Пенсійного фонду України індивідуальні відомості про застраховану особу за 2017-2018 рік я не отримував доходу та не сплачував податків, це прямо підтверджує довідка форми ок-7 Пенсійного фонду України щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу (у додатку). В зазначеній довідці чітко бачимо, що з останій рік дохід в мене відсутній.  

 

Згідно відомостей станом на з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків з осатаній рік дохід в мене відсутній (відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, починаючі з 01 січня 1998 року відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), які щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДФС. Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення). Відомості підтверджують інформацію викладену у довідці ОК-7.

 

Я знаходжусь у активному пошуку роботи, постійно відвідую співбесіди щодо працевлаштування, але моя кандидатура є не затребуваною (через те, що я брав участь як військовослужбовець ЗС України в зоні проведення АТО). Трохи мені допомагають коштами родичі. Одним словом, саме зараз матеріально дійсно важко, дуже важко.

 

В мене відсутні кошти, без звільнення судом мене від сплати судового збору, я не зможу скористатися своїм конституційним правом на судовий захист.

 

Законотворці в Цивільно процесуальному кодексі України потурбувалися і передбачили для осіб які перебувають у скрутному матеріальному положенні статтю 136, згідно до якої суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. З зазначених підстав, суд може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.

 

Таким чином, є крайня необхідність для застосування шановним судом статті 136 наведеного закону для звільнення мене від сплати судового збору за подання позову.

 

Згідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлений розмір для працездатних осіб з 1 січня - 1762 грн.

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

 

Подана мною форма ОК-7 Пенсійного фонду України індивідуальні відомості про застраховану особу за 2017-2018 рік та відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників про суми виплачених доходів та утриманих податків – є повними та достатніми доказами для звільнення від сплати судового збору, що також підтверджується практикою Верховного Суду при вирішенні питання про звільнення від сплати судового збору, а саме;

- ухвала Верховного суду від 22.01.18 у справі №522/12014/16 посилання на ЄДРСР: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71750081

- ухвала Верховного Суду від 18.01.18 у справі №210/5503/16 посилання на ЄДРСР: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71666738

 

Згідно з положеннями частин 1, 3 ст. 136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі; з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати.

Виходячи з даних обставин сплата судового збору перешкоджатиме мені  у доступі до правосуддя, тому, -

 

Прошу шановний суд:

Звільнити мене від сплати судового збору за подання позову.

 

Додаток:

-     форма ок-7 відомостей Пенсійного фонду України індивідуальні відомості про застраховану особу __________________________;

-     відомості з державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків станом на __________ №____________;

-     копія трудової книжки;

-     витяг з ЄДР щодо не реєстрації _____________________ як фізичної особи підприємця, посилання https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

-     копія свідоцтво про народження дитини ___________________ .

 

_______________________ _________________

(ПІБ)                                              (підпис)

 

 

Заявления которое подаётся в налоговую инспекцию (можно найти и в Интернете):

 

 

Додаток 14

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у

Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків

(пункт 4 розділу X)

Форма № 10ДР

                                                                                                                                                                            

ЗАЯВА

щодо отримання відомостей

з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

про суми/джерела  виплачених доходів та утриманих податків

 

Особисті дані заявника:

   Реєстраційний номер облікової картки платника податків/

   серія (за наявності) або номер паспорта*

 

 

(заповнюється згідно з діючим документом, що посвідчує особу)

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

Адреса реєстрації місця проживання:

 

 

                       

 

Країна

 

Населений пункт

 

 

 

 

Область

 

Вулиця

 

 

 

 

Район

 

Будинок

 

Корпус

 

Квартира

 

 

 

 

 

--

 

 

Документ, що посвідчує особу:

 

 

 

Назва документа

 

 

 

 

 

 Серія та/або номер

 

Дата видачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ким видано

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Контактна інформація (мобільний/домашній телефон)

 

 

                 

 

   Період, за який необхідно отримати інформацію**:

початок періоду

 

 

кінець періоду

 квартал

 

рік

 

 

квартал

 

рік

 

                 

 

Інформація щодо представника (якщо Заява подається такою особою):

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

                      

Назва документа

ПАСПОРТ

 

 

 

  Серія та/або номер

 

Дата видачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ким видано

 

                     

 

  Дата заповнення

 

Підпис особи

 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Службові позначки: інформація про посадову особу, яка прийняла Заяву.

  Правильність і достовірність відомостей мною перевірені:

 

П.І.Б.

 

Підпис

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** Відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, починаючи з 01 січня 1998 року, відповідно до податкових  розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
(форма № 1ДФ), які щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДФС. Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів  після його закінчення.

 

 

ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

Васильев Павел Сергеевич

сайт: www.gpl.in.ua

киевстар 096-476-66-66

мтс, Viber: 095-235-31-10

наш офис: ул. Барикадная, 15, г. Днепр, Бизнес центр "Ступени"

Назад <<<