Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Обеспечения иска как быстрый способ остановки демонтажей МАФ + шаблон готового заявления


Даже имея на руках  разрешительные документы на МАФ демонтаж можно и не остановить, например в случаи отмены паспорта привязки, помещения МАФ в список демонтажей согласно решения городского совета/исполкома и др.

 

Доказывание, во всех инстанциях, своей правоты займёт много время и не является фактом прекращения демонтажа.

 

Один из действенных методов остаётся судебная защита с обязательным обеспечением иска (запрет демонтажа на время судебного разбирательства).  Обеспечения иска выдаётся в виде определения суда про запрет действия (демонтажа). За неисполнения определения наступает в том числе уголовная ответственность по статье 382 Уголовного кодекса Украины.

 

Порядок, особенности составления заявления на обеспечения иска рассматривать не будем, а сразу предлагаю готовый рабочий шаблон заявления для административного судопроизводства.  

 

07.02.2018 заявление подано в суд, и 09.02.2018 получено определение про его удовлетворения. Фото определения во вложении.  

 

Бери и применяй:

 

                                               Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

                                               вул. Ігнатія Ясюковича, 5, м. Кам'янське, 51925

                                               тел.: (05692) 3-06-73, ел. пошта inbox@zv.dp.court.gov.ua

 

                                               справа 208/________/1__, суддя Івченко Тетяна Павлівна

 

позивач:                                  ___________________________

                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

                                               ІПН _______________________

                                               (податковий номер)

                                               вул.. _______________________, буд. 17, кв.78, м. Кам’янське, 51900

                                               тел.095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com

 

представник позивача:               Васильєв Павло Сергійович

                                               ІПН __________________________

                                               вул. Барикадна, буд. 15А, м. Дніпро, 49044

                                               тел.095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com

 

 

відповідач 1:                             Кам`янська міська рада

                                               код ЄДРПОУ 24604168

                                               майдан Петра Калнишевського, 2, м. Кам'янське, Дніпр. обл., 51931

                                               телефон невідомий, ел. пошта: miskrada@dndz.gov.ua

 

відповідач 2:                             Управління містобудування та архітектури Кам’янської міської ради

                                               код ЄДРПОУ 36072064

                                               вул. Москворецька, 14А, м. Кам’янське,

                                               Дніпропетровська область, 51931, тел. (05692) 3-00-54, 53-19-89

                                               електрона пошта uma.dndz2016@ukr.net iryna.radchenko@dndz.gov.ua

 

 

 

06 лютого 2018 року

 

Заява

про забезпечення позову

 

В провадженні суду перебуває справа за позовом _______________________, відповідач: "Камянська міська рада", відповідач: Управління містобудування та архітектури Дніпродзержинської міської ради, про визнання дій неправомірними.

 

06.02.2018 р. за місцем знаходження двох тимчасових споруд №___ за адресою _________ _____________ в районі будинку №___, м. Дніпродзержинськ позивач отримав повідомлення (припис) №__________ від 05.02.2018 інспектора з контролю благоустрою КП КМР «Благоустрій» згідно до якого: «Вимагаю у триденний термін усунути порушення благоустрою шляхом самостійного проведення демонтажу вищевказаного об’єкту». Припис обґрунтований порушенням п.5 ст.16 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», а саме: на об'єктах благоустрою забороняється самовільно   встановлювати   об'єкти  зовнішньої  реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

 

Слід зазначити, що позивач з _______ року володіє торгівельним кіоском за адресою ___________________ в районі будинку №_____, м. Дніпродзержинськ. Вказаний кіоск (павільйон) у ________ році було реконструйовано. Роботи виконані згідно із проектом, про що свідчить лист Управління головного архітектора Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від ___________ р. згідно до «разрешения №___ от _________ г. на выполнения строительных работ Инспекции государственного архитектурно – строительного контроля»  

 

___ ______ .2005 р. на підставі документа, що засвідчує право на земельну ділянку та узгодженого паспорту прив’язки МАФ рішення Дніпродзержинської міської ради від ___ _______.05 р. позивач отримав дозвіл на розміщення малої архітектурної форми на території ________________ району, і головою районної ради Виконавчого комітету _____________ районної ради від ___ _______.2007р. №_______ було прийнято розпорядження про надання дозволу на продовження терміну експлуатації торгівельного павільйону з літнім майданчиком  та ___ ______.2013  позивач отримав паспорт прив’язки двох тимчасових споруд №____ за адресою __________ ___________ в районі будинку №____, м. Дніпродзержинськ, строком дії до____ ______ 2014 року який в подальшому було продовжено до _____ _________ .201___ року.

 

Листом Управління містобудування та архітектури Кам’янської міської ради від ____ _________.2017 було повідомлено, що паспорт прив’язки скасовано у зв’язку з порушенням правил оформлення на підставі доручення постійної комісії з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності (протокол №21 від 24.05.2017). Внаслідок незаконного скасування, позивач позбавлений права продовжити строк дії паспорту прив’язки.

 

Вважаю протиправними дії відповідачів зі скасування паспорта прив’язки, виходячи з наступного:

  1. У постійної комісії міської ради відсутні повноваження з прийняття доручень, в тому числі  на скасування паспортів прив’язки.
  2. В разі вчинення помилки органом влади, позивач за них не відповідає.
  3. Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не передбачена відмова у продовженні строку дії паспорту прив’язки.

Отже, наявна очевидна протиправність порядку скасування паспорту прив’язки, а саме використання процедури (прийняття протоколу постійної комісії без розгляду Кам'янської міської ради), що порушує встановлений Регламентом Кам'янської міської ради порядок прийняття рішень міською радою.

 

З метою захисту прав позивача і недопущення подальшого позбавлення права користування (демонтаж тимчасової споруди) та права власності позивача на його тимчасові споруди є крайня необхідність в порядку ст.154 КАС України забезпечити адміністративний позов. Захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможливим без вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

 

Частина 1 ст.152 КАС України передбачає, що  заява про забезпечення позову подається в письмовій формі і повинна містити:

1) найменування суду;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності; або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу або адресу електронної пошти;

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

5) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

 

Згідно до ч.5-6 ст.154 КАС України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Керуючись викладеним, -

Прошу шановний суд:

До набрання законної сили рішення по справі 208/______/1__: Кам`янській міській раді, виконавчому комітету Кам`янської міської ради, Управлінню містобудування та архітектури Кам’янської міської ради та іншим особам заборонити дії щодо демонтажу двох тимчасових споруд _______________________ по ___________ ________________в районі будинку №____, м.______________.

 

 

Додаток:

-     доказ сплати судового збору здійснено з порталу http://court.gov.ua/;

 

завірені копії:

 

-     повідомлення (припис) №___________ від 05.02.2018 інспектора з контролю благоустрою КП КМР «Благоустрій»;

-     розпорядження голови Виконавчого комітету _____________ районної ради ___________ про продовження терміну експлуатації торгівельного кіоску;

-     договор №_____ от ____ марта 199__ г. на реконструкцию торгового павильона по _____________, заказчик _______________;

-      лист від ___ ______ ________ №_________ управління головного архітектора Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради;

-     разрешение №____ от____ _________ 199___ на выполнение строительных работ;

-     проект реконструкции летней пощадки; 

-     договір на право тимчасового користування землею від ____ червня 199___ р.;

-     акт приемки выполненных работ за июнь 199____ г.;

-     смета к договору №_______;

-     акт №____від ____ _________ 2005 технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію;

-      лист від ____ _______ 2005 №__________ Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Управління головного архітектора міста;

-     дозвіл №____ від _____ ________ 2005 на розміщення малої архітектурної форми на території _________________ району;

-     витяг з протоколу №_____ від _____ ________ 200___  засідання районної комісії з розміщення, експлуатації та демонтажу МАФ для здійснення підприємницької діяльності на території ________________ району;

-     розпорядження №__________ від ____ ___________ 2007 голови районної ради Виконавчого комітету ______________ районної ради про надання дозволу на продовження терміну експлуатації торгівельного павільйону з літнім майданчиком;

-     паспорт прив’язки двох тимчасових споруд №____ від ___ _______ 201__ для провадження підприємницької діяльності по __________ ______________в районі будинку №____, м.Дніпродзержинськ;

-     лист від ___ ________ 2017 управління містобудування та архітектури Кам’янської міської ради;

 

 

Представник позивача _________________ Васильєв П.С.

 

 

 

фото определения стр.1: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322375188283759&set=p.322375188283759&type=3&theater

 

фото определения стр.2: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322375318283746&set=p.322375318283746&type=3&theater 

 

 

Юридическая интернет рассылка практических идей и новостей от Гильдии Профессиональных Юристов. Рассылка носит информационный характер. Для подписания на рассылку отправляйте «подписаться» со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

 

Для отказа в получении рассылки, напишите «отказ» и отправьте со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

 

 

 

 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ:

 

ИЗБАВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА ОТ КРЕДИТНЫХ АРЕСТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

 

http://gpl.in.ua/ru/ideas/izbavlenie-dolzhnika-ot-kreditnyx-arestov-ispolnitelnoj-sluzhby-putjom-otmeny-reshenija-zaochnogo-reshenija.html

 

 

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

 

http://gpl.in.ua/ru/ideas/template/items/2.html

 

 

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НА ОТОПЛЕНИЕ ЯВИЛОСЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ АПЕЛЛЯЦИЕЙ РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, ПО ДЕЛУ О ВЗЫСКАНИИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛГА.

 

http://gpl.in.ua/ru/ideas/otsutstvie-dogovora-na-otoplenie-javilos-osnovaniem-dlja-otmeny-apelljaciej-reshenija-pervoj-instancii-po-delu-o-vzyskanii-s-pre.html

 

 

ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ (работаем по всей Украине)

руководитель, участник Ассоциации Юристов Украины

Васильев Павел Сергеевич

сайт: www.gpl.in.ua

 

киевстар 096-476-66-66

мтс, Viber: 095-235-31-10

 

наш офис: ул. Барикадная, 15, г. Днепр, Бизнес центр "Ступени"

 

 

Назад <<<